Ung med job Title

Portalen www.ungmedjob.dk er udviklet og driftet i et samarbejde mellem alle de 11 branchearbejdsmiljørådene (BAR).

Se mere om BAR-ene her: (www.ungmedjob.dk/om/ombar.aspx)

Illustration til dette kunne fx være forsiden til BAR-web, den med lænken)

Portalen

I det danske uddannelsessystem er det obligatorisk at undervise i arbejdsmiljø på de fleste uddannelsestrin – fra folkeskolens mindste klasser til ungdomsuddannelserne. Undervisningen er med til at sikre, at unge får en god jobstart.

Sitet opdateres to gange om året, så det fremstår aktuelt og pålideligt. Susanne Ulk er projektansvarlig.

Se portalen her: www.ungmedjob.dk

Illustration til dette kunne være forsiden af www.ungmedjob.dk

Indgangen “underviser”

I det danske uddannelsessystem er det obligatorisk at undervise i arbejdsmiljø på de fleste uddannelsestrin – fra folkeskolens mindste klasser til ungdomsuddannelserne. Undervisningen er med til at sikre, at unge får en god jobstart.

Portalen støtter og inspirerer undervisere, der ønsker at integrere arbejdsmiljø i undervisningen. Sitet indeholder beskrivelse af og link til over 150 materialer, der kan bruges i undervisningen. Materialerne er udgivet af BAR, organisationer og andre interessenter på arbejdsmiljøområdet.

Der er indgange for undervisere på 3 niveauer i grundskolen, de 11 erhvervsuddannelsesindgange, gymnasiale uddannelser og andre uddannelser. www.ungmedjob.dk/underviser.aspx

(illustration et lille klip fra underviser-forsiden)

Indgangen “ung” Sitet indeholder en række interaktive dilemmaspil, som på en underholdende måde får de unge til at forholde sig til de problemer, de vil møde i deres arbejdsliv. Herudover kan de unge lære om deres rettigheder og blive klogere på deres arbejdsmiljø. Se mere her: www.ungmedjob.dk/ung.aspx

(illustreret af et klip fra unge-forsiden) 

Indgangen “forælder”

Som forælder har man ansvar for sit barns sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Her kan man læse, hvad unge må på arbejdsmarkedet, og hvor man kan finde hjælp og rådgivning:

www.ungmedjob.dk/foraelder.aspx

Indgangen “arbejdsgiver”

Unge tilhører en særlig udsat gruppe på arbejdsmarkedet. De har ingen erfaring og skal først til at lære, hvordan man begår sig på en arbejdsplads.

Læs her om, hvad unge må, og hvor man finder hjælp og rådgivning: (link på vej)

Nyhedsbrev om arbejdsmiljøundervisning:

Der knytter sig et nyhedsbrev til sitet: Nyhedsbrev om arbejdsmiljøundervisning 

Derfor er der behov for, at der tages særlig hånd om unge i virksomhederne – det har arbejdsgiveren ansvaret for

(illustration fra forældre-forsiden)