Temaarangementer om arbejdsmiljø

I folkeskoleloven indgår “arbejdsmiljø” i de centrale kundskabs- og færdighedsområder i en række fag, herunder “Uddannelse og job”, som er et obligatorisk emne.

Undervisningen i “Uddannelse og job” skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der lægges op til tværfaglig og projektorienteret undervisning.

På mange skoler vælger man at sætte yderligere fokus på arbejdsmiljø i forbindelse med temadage/temauger for skolens ældre elever om uddannelse og arbejdsliv. Det kan afholdes i afdelings-, årgangs-, klasse- eller mindre holdsammenhæng.

Se billeder og præsentationer fra arrangementer afholdt i Slagelse (8. årgang) og Køge (10. årgang). (Link, billeder og ppp følger senere)

Kontakt Susanne Ulk for nærmere aftale.