Arbejdsmiljøundervisning i de ældste klasser

 

I folkeskoleloven indgår “arbejdsmiljø” i de centrale kundskabs- og færdighedsområder i en række fag, herunder “Uddannelse og job”, som er et obligatorisk emne.

Undervisningen i “Uddannelse og job” skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der lægges op til tværfaglig og projektorienteret undervisning.

For at inspirere og kvalificere lærerne i de ældste klasser til god arbejdsmiljøundervisning tilbydes kursus i brug af materialesættet “Ny i Job” samt hjemmesiden Ungmedjob.dk. Andre relevante undervisningsmaterialer vil også blive præsenteret. Det er et “hands-on” kursus, hvor deltagerne spiller spil og afprøver øvelser og derigennem opnår fortrolighed med materialerne.

Kurset varer 2½ time, målgruppen er undervisere i de ældste klasser samt UU vejledere.

Kurset afholdes på en skole, hvis man fx ønsker, at lærerne herfra, typisk indskolingsgruppen skal have kurset. Kontakt Susanne Ulk for sted, dato, tid og pris (link til "kontakt"). Det kan også afholdes hos UUV Køge Bugt. 

Se mere om materialesættet “Ny i Job” og om www.ungmedjob.dk. (link til de pågældende sider på susanneulk.dk