Velkommen til Susanne Ulk.dk

Lidt mere om mig

Jeg har gennem årene arbejdet med mange projekter om arbejdsmiljø og med mange aspekter af arbejdsmiljøet og har erkendt, at det, der står mit hjerte nærmest, er projekter, der handler om at integrere arbejdsmiljø i undervisningen. 

Børn og unge skal forberedes til deres fremtidige arbejdsliv ved, at deres arbejdsmiljøbevidsthed og arbejdsmiljøkompetencer dannes og styrkes allerede mens de er under uddannelse. 

Underviserne og vejlederne skal støttes i deres bestræbelser på at ”klæde de unge på” til arbejdslivet, og det kan jeg hjælpe dem og de unge med i min virksomhed – med konkrete materialer, ideer, kurser og temadage om arbejdsmiljø og undervisningsmiljø.